GIẤY TỜ CHUẨN BỊ XIN VISA CHÂU ÂU

 I > VISA DU LỊCH:

1.      Hộ chiếu – có kí tên – còn giá trị ít nhất 6 tháng tính từ ngày đi, và hộ chiếu cũ (nếu có)

2.      4 hình 4*6, phông trắng

3.      Bản sao có công chứng : Hộ khẩu nguyên cuốn, CMND,  giấy đăng kí kết hôn (nếu có)

4.      Chứng minh việc làm và tài chính:

+ Thư xác nhận việc làm (ghi rõ chức vụ, thời gian làm việc, mức lương) hoặc Hợp đồng lao động

+ Đơn xin nghỉ phép

+ Giấy phép đăng kí kinh doanh + biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp + sao kê tài sản công ty trong 3 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)

+ Giấy tờ nhà, đất, sổ tiết kiệm, số dư tài khoản, thẻ tín dụng quốc tế kèm giấy xác nhận của ngân hàng …

5.      Booking hotel hoặc địa chỉ nơi ở ( trong trường hợp ở nhà người thân).

 

6.      Booking vé máy bay.

II> VISA THAM THÂN :

 

     Ngoài các giấy tờ như trên, còn phải bổ sung thêm các giấy tờ sau :

v Trường Hợp có người thân mời và hỗ trợ tài chính, bổ sung thêm giấy tờ sau (các giấy tờ này phải gửi bằng đường bưu điện):

- Hộ chiếu photo và Sổ gia đình photo, có công chứng của người mời

- Thư mời theo Form mẫu

- Nếu người mời hỗ trợ tài chính:

+ Bảng lương 3tháng gần nhất

+ Bảng đóng thuế thu nhập mới nhất

+ Biên lai tiền điện, nước, điện thoại…

+ Số dư tài khoản (không quá 02tháng)

Đối với trẻ em dưới 18 tuổi bổ sung:

+ Giấy đồng ý của cha me và bản sao giấy khai sinh có công chứng.

Đối với học sinh, sinh viên bổ sung:

+ Giấy xác nhận của trường đang theo học.

III> VISA CÔNG TÁC:

1.      Hộ chiếu – có kí tên – còn giá trị ít nhất 6 tháng tính từ ngày đi, và hộ chiếu cũ ( nếu có)

2.      4 hình 4*6, phông trắng

3.      Bản sao có công chứng : Hộ khẩu nguyên cuốn, CMND,  giấy đăng kí kết hôn ( nếu có)

4.      Thư mời do công ty bên đối tác gửi về ( ghi rõ thông tin người được mời – tên, số hộ chiếu, lý do mời, thời gian,…)

5.      Quyết định cử đi công tác ghi rõ Công ty sẽ chịu chi phí cho chuyến đi – do Công ty Việt Nam cấp.

6.      Chứng minh việc làm và tài chính:

+ Thư xác nhận việc làm ( ghi rõ chức vụ, thời gian làm việc, mức lương) hoặc Hợp đồng lao động

+ Giấy phép đăng kí kinh doanh + biên lai thuế thu nhập doanh nghiệp + sao kê tài sản công ty trong 3 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)

+ Sổ tiết kiệm hoặc số dư tài khoản, thẻ tín dụng quốc tế kèm giấy xác nhận của ngân hàng …

7.      Booking hotel.

8.      Booking vé máy bay.

Trường Hợp có đối tác mời tài trợ cho chuyến đi phải bổ sung thêm giấy tờ sau (các giấy tờ này phải gửi bằng đường bưu điện):

- Hộ chiếu photo có công chứng của người mời

- Thư mời theo Form mẫu

- Giấy mời (bản gốc)

- Giấy phép kinh doanh (photo có công chứng)

- Bảng đóng thuế mới nhất