Vũng Tàu biển gọi cùng Đội Thái Cực Quyền Q3,TPHCM